Illum previous editions

ILLUM 8 December 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1190490

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 31

19 editorjal Il-Prim Ministru l-ġdid jeħtieġ ... Q ed ngħixu żminijiet koroh. Isimna jinsab imċappas ma' kull kantuniera tad-dinja. Dan huwa l-iktar punt baxx li qatt messejna. Dak kollu li ħadem għalih il-Partit Laburista u l-ġid kollu li sar fl- aħħar sitt snin jinsabu mhedda taħt din is-sħaba sewda u maħmuġa. Dan huwa tmiem inglorjuż u ċertament mhux mix- tieq għal politiku li tant beda b'enerġija u determinazzjoni; Joseph Muscat Dawn huma fatti li tarahom kif tarahom ma jistgħu jinbidlu qatt u it jistgħu jingħataw kuluri u sfumaturi. Imma għall-magħmul, ikrah kemm jista' jkun ikrah, m'hemmx kunsill u jkun ta' xejn li nużaw dan l-ispazju biex noqogħdu neqirdu fuq il- kwistjoni kurrenti tal-pajjiż. X'hemm bżonn isir biex noħorġu minn din il-kriżi u naraw li ma nerġgħux nidħlu f 'oħra bħalha? L-ewwel nett il-Partit Laburista jeħtieġ jagħmel għażla tajba. Għażla ta' persuna, l-ewwel u qabel kollox nadifa u li għandha l-kuraġġ tnaddaf il-qiegħa maħmuġa li ninsabu fiha. Li tkeċċi li min għandha bżonn tkeċċi u tnaddaf l-għanqbut u tneħħi l-mistoqsijiet, imdendlin fuq il-Gvern bħal xabla. Min kien parti diretta minn din is-seħta li waqgħet fuq pajjiżna u fuq il-Partit Laburista, speċjalment dawk li fetħu kumpaniji fil-Panama, lanqas jidħlu ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista m'għandhom jitħallew, aħseb u ara Kastilja. Mexxej ġdid jeħtieġ ikun ukoll kariżmatiku biżżejjed biex ikompli jiġbed l-ammirazzjoni tal-poplu u jitħalla jlesti l-proġett 'Malta Tagħna Lkoll'. Imma apparti minn hekk irid ikun lest jagħmel bidliet reali u jitlef mill- poter. Prim Ministru ġdid għandu jkun lest jerħi minn idejh, il-poter assolut li sal-lum jagħtih id-dritt li jagħżel Kummissarju tal-Pulizija u jwiegħed li jiddiskuti din il-ħatra mal- Oppożizzjoni b'serjetà. Jekk hemm bżonn jasal għal qbil illi Kummissarju tal-Pulizija u jekk hemm bżonn tal- Forzi tal-Ordni għandhom ikunu maħturin b'żewġ terzi tal-Parlament. Irridu akkost ta' kollox nevitaw li jerġa' jkollna Kummissarju ppolitiċizzat u b'tant dubji, daqs kemm kellna dawn l-aħħar it. Jeħtieġ li Kummissarju tal-Pulizija jkun 'il fuq minn kull dubju. Prim Ministru ġdid għandu jara wkoll li jerħi kemm jista' jekk mhux kompletament mill-proċess tal- għażla tal-Maġistrati u l-proċess ta' promozzjoni tal-ġudikatura. Mill-ġdid, dan jgħin ħafna biex din l-istituzzjoni importanti tkun tidher li hija verament u kompletament ħielsa u 'l fuq minn kull dubju. Prim Ministru ġdid jeħtieġ jerġa' jibni l-pontijiet ta' fiduċja mal-media, fiduċja li llum hija mkissra u mfarrka grazzi għall-qtil ta' ġurnalista, il- paranoja li ħakmet lil bosta fil-qalba tal-Gvern u r-reżistenza għall-kritika, anke dik kostruttiva. Il-Prim Ministru jrid dejjem jidher li qed jitratta lill- media kollha l-istess. Prim Ministru ġdid jeħtieġ ikollu l-ħeġġa u d-determinazzjoni li jfejjaq il-ġerħa kbira li għandu l-pajjiż ta' intolleranza u polarizzazzjoni u jkun verament Prim Ministru ta' kulħadd, anke ta' dawk li ma jriduhx. Prim Ministru ġdid jeħtieġ jara li ssir il-ġustizzja ma' Daphne Caruana Galizia u l-familja tagħha u jiffaċċja dik il-ġustizzja jkun min ikun, u jkunu xi jkunu r-riperkussjonijiet. Prim Ministru ġdid jeħtieġ jirrispetta lin-negozju u jaħdem biex dan jiorixxi u kull min għandu idea jkun jista' jwettaqha. Imma li ma jaċċetta qatt u qatt li n-negozju jsir il- Gvern u l-Gvern isir negozju. U finalment il-Prim Ministru l-ġdid jeħtieġ imur barra minn xtutna u bl-arti tal-persważjoni jnaddaf isem Malta u isem il-Maltin. Prim Ministru ġdid jeħtieġ jagħtina l-vera staġun politiku ġdid, għal Malta tagħna lkoll, fl-aqwa żmien. illum • IL-ĦADD 8 TA' DIĊEMBRU 2019 ILLUM, MEDIATODAY LTD, VJAL IR-RIĦAN, SAN ĠWANN SĠN 9016 Tel: (356) 21 382741-3, 21 382745-6 • Fax: (356) 21 385075 Ittri u Kummenti, Imejl: illum@mediatoday.com.mt Editur: Albert Gauci Cunningham

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 8 December 2019