Illum previous editions

ILLUM 8 December 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1190490

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 oroskopju illum • IL-ĦADD 8 TA' DIĊEMBRU 2019 Il-kristalli f 'dan il-Qamar Kwinta Dan huwa l-qamar kwinta tal-kristalli. Dan il-qamar kwinta huwa l-qamar li jo rilek cleansing meħtieġ, sabiex il-kristalli jerġgħu jieħdu dik l-enerġija pożittiva ġewwa hom. Dan jgħodd kemm jekk huma kristalli bażiċi jew oltre. Bejn it-12 u l-21 ta' Diċembru għandek ċans tagħti l-kristalla tiegħek direzzjoni ġdida b'enerġija aktar b'saħħitha u pura. Għal aktar informazzjoni dwar dan tista' tikkuntattjani fuq 99013600 jew żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com. Namaste L-oroskopju f'dan il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta' Sagittarius Mill-Ħadd 8 ta' Diċembru sas-Sibt 14 ta' Diċembru Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Aquarius ser jagħmlek tagħraf aktar dwar dak kollu li ġej f 'dawn il-ġranet. Għalhekk issa li taf b'dan għandek tagħraf li kull sitwazzjoni tista ta aċċjaha. Irri etti aktar sabiex tkun tista' tieħu l-aħjar deċiżjoni. Agħraf dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. Id- dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 7, 9 ,12 u 13. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Pisces se jagħmlek tagħraf aktar il-mod ta' tkattir r-responsabbilità u -abbiltà li għandek madwarek. Jista' jkun li qabel din il-fażi int kont inqast it mir-responsabbilità. Għalhekk issa trid tidħol lura b'aktar ħeġġa sabiex twassal aktar il- messaġġ tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tal-ĠimgħaId-dati ideali għal din il- ġimgħa huma: 9, 11, 13 u 14 . Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Aries ser jagħmlek aktar sensittiv minħabba li dan mhux normali li tkun daqstant sensittiv. F'dan il- perjodu qed tħoss din is-sensittività ser tkun ir-raġuni li int tiġbed aktar simpatija pożittiva lejk. Agħraf dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 8, 10, 11 u 12. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Taurus ser jagħtik impatt enerġetiku qawwi li jagħmlek tħoss aktar is-saħħa k. Din l-enerġija se tagħtik iċ-ċans li wara ġurnata xogħol terġa' tibda tagħmel xi forma ta' eżerċizzju li tant hu bżonjuż għalik. Wettaq dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 8, 9, 11 u 14. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Gemini ser jo rilek impatt ta' kuraġġ u determinazzjoni ġewwa k sabiex tikkumbatti dak il-mewġ li int qed ti aċċja b'mod partikolari l-karriera. Għalhekk dan għandu jqawwilek il-moral sabiex tagħraf aktar l-opportunitajiet li resqin lejk. Irri etti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 7, 9, 13 u 14. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Cancer ser jagħtik impatt f 'dak li tixtieq twettaq għalhekk f 'dawn il-ġranet l-impatt tiegħek ser ikun aktar b'saħħtu mis-soltu. Dan jaf ikun fattur importanti għalik sabiex tasal fejn ilek tant tixtieq. Għalhekk agħraf sew dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 7, 10, 12 u 13 Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Virgo se jurik f 'dawn il-ġranet kif se tkun f 'pożizzjoni li tikkonfronta bi qlubija lil dawk ta' madwarek, u dak li qgħadt lura qabel milli tagħmel. Dak li se tħoss ġewwa k se twasslu b'mod għaqli. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 8, 7, 9 u 14. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Libra ser iġiegħlek tagħraf sabiex tibda tħejji lilek innifsek aħjar għal ċerti deċiżjonijiet li trid twettaq biex minn issa 'l quddiem ma tibqax kif kont. M'għandekx bżonn it-tieni opinjoni. Trid tkun int li tieħu deċiżjoni u tagħmel dak li hu utli għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 7, 9, 12 u 13. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Sagittarius ser jgħinek tkun aktar organizzat u jginek tippjana jew tħejji aktar lilek innifsek milli kont qabel. Issa trid iżżomm il- pass ma' dak li hemm riesaq lejk u għalkemm ser ikun hemm e ett ta' tibdil, trid tibqa' kawt u timxi jum b'jum. Agħraf sew dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 7, 9, 13 u 14. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat- 21 ta' Novembru Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Scorpio ser tkun qed tiġi mħejji dwar xi deċiżjoniji li riesqa lejk ż-żmien qarib. Din taf ta ettwak l-ħajja tal-lum. Agħraf sew sabiex tkompli tavvanza. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 9, 10, 12 U 14 Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f ' Capricorn ser ipoġġik f 'qagħda li dak li rnexxielek tkattar l- madwar tiegħek min issa jkompli jissaħħaħ u jiġġenera. Għalkemm ser ikun xi it ta' t xkil, mill-esperjenzi passati trid tagħraf iżżomm lilek innifsek i okat sabiex dak li mhux sew jingħeleb. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 7, 10, 12 u 13 Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku tal-qamar kwinta f 'Leo ser jo rilek aktar twemmin k innifsek u dan għandu jkun ferm utli għalik sabiex f 'din id- direzzjoni li ser taqbad minn issa 'l quddiem turi aktar il-ħila l-kapaċità u -intellet. Dan ser iwasslek għal toroq ġodda. Irri etti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 9, 10, 12 u 14. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 8 December 2019