Illum previous editions

illum 12 August 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1013921

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 31

5 Aħbarijiet Il-Ħadd 12 ta' Awwissu 2018 | illum AMNESTY International ma tantx kellha kliem pożittiv għal Malta u l-Italja, f 'rapport li kien ippubblikat din il- ġimgħa u li tratta l-inċidenti fl-aħħar ġimgħat ta' dgħajjes mimlijin immigranti ġejjin mill-kontinent Afrikan. Fir-rapport 'Between the Devil and the deep blue sea', Amnesty International tfakkar illi minħabba li Malta ma rratifikatx l-emendi tal- Konvenzjoni għas-Sigurtà fuq il-Baħar (SOLAS) fl-2004, l-Italja u Malta huma marbutin b'verżjonijiet differenti tal-istess konvenzjoni. Waqt li tfakkar illi Malta temmen li l-immigranti għandhom jidħlu fl-iktar port sikur u mhux fil-port tal-pajjiż fiż-żona ta' salvataġġ (SAR) li jkunu fiha, tgħid illi fil-każ ta' dgħajsa b'40 immigrant (Sarost 5) li spiċċaw it-Tuneżija, Malta "falliet". "Malta falliet milli tassigura l-iżbark sikur ta' 40 mara u raġel, u kkawżat sitwazzjoni illi fiha dawn l-immigranti spiċċaw fuq il-baħar għal ġimagħtejn fuq dgħajsa li ma kinitx attrezzata sabiex issalva lin-nies. Dan," kompliet tgħid Amnesty International, "ħoloq riskju kbir lis-saħħa u s-sigurtà tal-immigranti u tal-ekwipaġġ ta' Sarost 5. Malta falliet ukoll," kompla jgħid, "milli tassigura illi dawk li kienu qegħdin ifittxu protezzjoni internazzjonali jkollhom l-opportunità li jaċċessawha." Kien f 'dan il-punt illi Amnesty International implikat li minħabba d-deċiżjoni ta' Malta, l-Italja u Franza, dawn l-immigranti spiċċaw it- Tuneżija, illi skontha mhix port sikur. Ir-rapport saħansitra jirriserva żewġ punti mir- rakkomandazzjonijiet dwar Malta u l-Italja, u jitlob liż- żewġ gvernijiet sabiex ma jibqgħux jużaw ħażin il-liġi kriminali kontra NGOs li jkunu qegħdin isalvaw 'l-immigranti. "Ieqfu mill-kampanja ta' insinwazzjonijiet kontra l-NGOs, ikkomunikaw mal- pubbliku b'mod responsabbli u approvaw ix-xogħol ta' dawk li qegħdin isalvaw il-ħajjiet," appellat Amnesty International. Is-sitwazzjoni fil-Libja għadha ħażina ħafna... Il-grupp li jaħdem favur id- drittijiet tal-bniedem sostna illi ħafna drabi, il-pajjiżi Ewropej qegħdin iħallu lil-Libjani jerġgħu jieħdu lill-immigranti lura l-Libja, li jfakkru illi huwa pajjiż li jinsab fi stat ħażin, bi ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem fil-konfront tal- immigranti. Huma jfakkru wkoll illi l-Libja "għadha pajjiż perikoluż għal dawk kollha li qegħdin ifittxu l-protezzjoni ... u huma partikolarment vulnerabbli minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni u razziżmu qawwi." Din il-gazzetta kienet irrappurtat dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Libja b'immigranti li xi drabi qed jintalbu jġorru droga minn pajjiż għall-ieħor bħala parti minn ċirku ta' traffikar. Kienet irrappurtat ukoll illi ħafna drabi l-immigranti qed jispiċċaw abbużati, stuprati jew imġegħlin jipprostitwixxu lilhom infushom biex saħansitra jieklu ikla diċenti. "Ir-refuġjati huma kontinwament esposti għal abbuż ikrah ħafna mill-uffiċjali Libjani, gruppi armati u gruppi kriminali. Isofru minn tortura u trattament ħażin, detenzjoni arbitrarja, serq, xogħol iebes u sfurzat u saħansitra qtil," sostniet Amnesty International. Ippuntat subgħajha lejn il- pajjiżi Ewropej, inkluż Malta, u sostniet li minkejja li jafu bil- ksur tad-drittijiet tal-bniedem li għaddej fil-Libja, jibqgħu jikkoperaw mal-awtoritajiet Libjani. Fakkret li t-Taljani taw 12-il speedboat bħala donazzjoni lil-Libja, sabiex ikunu intraċċati l-immigranti. Amnesty International sostniet illi kemm Malta kif ukoll l-Italja għandhom jieqfu jittrasferixxu lill-awtoritajiet Libjani l-koordinazzjoni tal-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fil-Mediterran ċentrali. U finalment, rigward il- kaptan tal-Lifeline, Amnesty International sostniet illi huwa inkwetanti li qed jittieħdu passi kontrih. Fil-fatt dan il-kaptan qed ikun akkużat fil-qrati Maltin li kiser il-liġi meta salva immigranti fuq din id-dgħajsa u daħħalhom, illegalment, fl-ibħra Maltin kif ukoll li kien qed juża dan il-bastiment sabiex iwettaq salvataġġ, meta kellu liċenzja ta' bastiment privat u għad-divertiment. Amnesty International talbet sabiex l-għaqdiet nongovernattivi ma jkunx kriminalizzati u ma jkunux fil-mira tal-attakki ta' gvernijiet Ewropej, fosthom dak Malti. Amnesty International tiftaħ il- kanuni kontra Malta u l-Italja Tappella liż-żewġ pajjiżi sabiex jieqfu l-insinwazzjonijiet kontra l-NGOs u ma jittrasferixxux operazzjonijiet ta' salvataġġ lil-Libjani agcunningham@mediatoday.com.mt Albert Gauci Cunningham MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Sejħa għal Organizzazzjonijiet ta' Partnerships u/jew Korpi Pubbliċi Id-Direttur (Servizzi Korporattivi) fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali jgħarraf illi: Dokumenti tal-proposti magħluqin immarkati "Call for Partnership Organisations: Call for Voluntary Organisations and/or Public Bodies to Become Partners to the Ministry for the Family and Social Solidarity for the Distribution of Food Packages under the Fund for the European Aid to the Most Deprived (FEAD)" ser qed ikunu jintlaqgħu fil-kaxxa tal-kwotazzjonijiet li tinsab fit-Taqsima Procurement u Supplies, Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, 469, Bugeia Institute, St Joseph High Street, Santa Venera, sa' 12AM ta 14 ta Settembru 2018 ghal: Proposal Nru.Q58 / 2018. Sejħa għal Organizzazzjonijiet ta' Partnerships u/jew Korpi Pubbliċi biex isiru imsieħba mal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali għat-Tqassim ta' Pakkeġġi tal-Ikel taħt il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għal Dawk l-Aktar Imċaħħda (FEAD). Min hu interessat jista' jitolbu kopja tad-dokument tal-Proposta billi jibgħat email fuq: [procurement.mfss@gov.mt] u jindikaw b'mod ċar in-numru tal-avviż: Q58 / 2018 . L-indirizz tal-Ministeru huwa kif ġej: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Taqsima Procurement u Supplies, 469, Bugeia Institiute, St Joseph High Street, Sta Venera Tel: 2590 3550 Intaffu ċ-Ċaħda tal-Ikel għal Persuni l-Aktar Imċaħħda f'Malta Programm Operattiv 2014-2020 Offerta parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea Fond ta' Għajnuna Ewropea lil dawk l-Aktar Imċaħħda (FEAD) Rata ta' kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali Ninvestu fil-futur tiegħek MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Sejħa għal Organizzazzjonijiet ta' Partnerships u/jew Korpi Pubbliċi Id-Direttur (Servizzi Korporattivi) fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali jgħarraf illi: Dokumenti tal-proposti magħluqin immarkati "Call for Partnership Organisations: Call for Voluntary Organisations and/or Public Bodies to Become Partners to the Ministry for the Family and Social Solidarity for the Distribution of Food Packages under the Fund for the European Aid to the Most Deprived (FEAD)" ser qed ikunu jintlaqgħu fil-kaxxa tal-kwotazzjonijiet li tinsab fit-Taqsima Procurement u Supplies, Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, 469, Bugeia Institute, St Joseph High Street, Santa Venera, sa' 12AM ta 14 ta Settembru 2018 ghal: Proposal Nru.Q58 / 2018. Sejħa għal Organizzazzjonijiet ta' Partnerships u/jew Korpi Pubbliċi biex isiru imsieħba mal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali għat-Tqassim ta' Pakkeġġi tal-Ikel taħt il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għal Dawk l-Aktar Imċaħħda (FEAD). Min hu interessat jista' jitolbu kopja tad-dokument tal-Proposta billi jibgħat email fuq: [procurement.mfss@gov.mt] u jindikaw b'mod ċar in-numru tal-avviż: Q58 / 2018 . L-indirizz tal-Ministeru huwa kif ġej: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Taqsima Procurement u Supplies, 469, Bugeia Institiute, St Joseph High Street, Sta Venera Tel: 2590 3550 Intaffu ċ-Ċaħda tal-Ikel għal Persuni l-Aktar Imċaħħda f'Malta Programm Operattiv 2014-2020 Offerta parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea Fond ta' Għajnuna Ewropea lil dawk l-Aktar Imċaħħda (FEAD) Rata ta' kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali Ninvestu fil-futur tiegħek MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Sejħa għal Organizzazzjonijiet ta' Partnerships u/jew Korpi Pubbliċi Id-Direttur (Servizzi Korporattivi) fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali jgħarraf illi: Dokumenti tal-proposti magħluqin immarkati "Call for Partnership Organisations: Call for Voluntary Organisations and/or Public Bodies to Become Partners to the Ministry for the Family and Social Solidarity for the Distribution of Food Packages under the Fund for the European Aid to the Most Deprived (FEAD)" ser qed ikunu jintlaqgħu fil-kaxxa tal-kwotazzjonijiet li tinsab fit-Taqsima Procurement u Supplies, Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, 469, Bugeia Institute, St Joseph High Street, Santa Venera, sa' 12AM ta 14 ta Settembru 2018 ghal: Proposal Nru.Q58 / 2018. Sejħa għal Organizzazzjonijiet ta' Partnerships u/jew Korpi Pubbliċi biex isiru imsieħba mal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali għat-Tqassim ta' Pakkeġġi tal-Ikel taħt il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għal Dawk l-Aktar Imċaħħda (FEAD). Min hu interessat jista' jitolbu kopja tad-dokument tal-Proposta billi jibgħat email fuq: [procurement.mfss@gov.mt] u jindikaw b'mod ċar in-numru tal-avviż: Q58 / 2018 . L-indirizz tal-Ministeru huwa kif ġej: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Taqsima Procurement u Supplies, 469, Bugeia Institiute, St Joseph High Street, Sta Venera Tel: 2590 3550 Intaffu ċ-Ċaħda tal-Ikel għal Persuni l-Aktar Imċaħħda f'Malta Programm Operattiv 2014-2020 Offerta parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea Fond ta' Għajnuna Ewropea lil dawk l-Aktar Imċaħħda (FEAD) Rata ta' kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali Ninvestu fil-futur tiegħek

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 12 August 2018