Illum previous editions

ILLUM 16 October 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/739029

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 39

M inn ftit snin 'l hawn il-Middle Class, jew il- Klassi tan-Nofs, saret il- mimmi t'gћajnejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Dan hu diskors li diġà kien dominanti f 'bosta pajjiżi tal-Punent, speċjalment fit-80ijiet. Hu diskors dan, li spiss intuża minn gvernijiet u ћassieba konservattivi biex jiġi ġustifikat l-abbandun ta' gruppi u safef ta' nies li jinsabu gћaddejjin ћażin, bl-iskuża li anke jekk mhux qed isir wisq biex min hu gћaddej ћażin jinqala mill-problemi tiegћu, hemm faxxa ta' nies kbira li m'gћandhiex dћul baxx imma mhiex moqżiżament sinjura, li taħdem u tistinka, li kulturalment mhix l-elite imma lanqas mhi ta' kultura 'baxxa' fil-gosti, drawwiet u l-mod li bih titkellem, li hi gћaddejja tajjeb. Hu dan jinġieb bћala argument biex ma jkunx hemm bidliet mill- qiegћ fis-soċjetà; bћala l-ġustifikjazzjoni tal-fasla ekonomika, politika u soċjali kif inhi. Aktar minn hekk, l-idea li ma tgћinx li min qiegћed fl-aћћar skaluni tiġi ġustifikata billi l-gvern in kwestjoni jew l-aggużini tal-ћsieb konservattivi jgћidu li kull gћajnuna lil 'dawn' hi piż fuq il-klassi tan- nofs. Żid ma' dan il-ћrejjef bћal tal-mertikorazija, li min irid jirnexxi jista' u li l-foqra foqra gћax iridu huma, u toћloq fasla ta' ideat li jgћinu biex iż-żgћar jibqgћu kif u fejn huma, jekk mhux jinżlu aktar l-isfel. Li spiss ma indunatx il-Klassi tan-Nofs imma; anke għax spiss din gћandha impressjoni tassew falza u qarrieqa dwar kemm hi intelliġenti (taћseb li hi aktar gћarfa minn missierjietha li kienu jemmnu fl-irwiegel, imma fil-fatt mhix. Dwar dan u aktar ma nistax ma nirrakomandax l-artiklu 'Faith, Hope and Charity' ta' Meinrad Calleja); hi li meta trewwaħ u ssostni dan it-tip ta' ћsieb tkun qed issostni ћsieb li ser tissawwat bih. U Malta F'pajjiżna dan kollu ġara wkoll, bћal dejjem ftit snin wara l-Ewropa. (Bit- teknoloġija u l-pretensjonijiet kollha tagћna, l-affariiet hawn dejjem jaslu madwar 20 sena tard. Spiss ukoll, l-20 sena differenza ma nużawhiex biex ma nirrepetux l-iżbalji li jkun gћamel ћaddieћor.) L-ewwel beda l-PN fil-bidu tad- 90ijiet kif ukoll il-media konservattiva. In-'New Labour' ipprova jadotta dan id-diskors lemini dwar il- klassi tan-Nofs u taћt Muscat mhux biss ћadu imma, bћal affarijiet tal-lemin oћra, gћamlu tiegћu aktar min- Nazzjonalisti. Issa fir-realtà f 'dawn l-aћћar snin ta' politika tal-lemin (taћt in-Nazzjonalisti minn mindu l-fergћa Neo-liberali rebћet lil dik Demokristjana, u taћt in-New Labour ta' Muscat) il-qagћda gћall- klassi tan-Nofs kif mifhuma hawn marret lura u mhux tjiebet. Il-prezz tal-propjetà, l-gћoli tal-ћajja, in-nuqqas ta' żieda reali fil-pagi ta' bosta, u l-kompetizzjoni li bosta li kellhom dћul medju minn negozju żgћir jiffaċjaw minn ġganti li ma jistgћux jikkompetu magћhom, wasslu biex d-dћul ta' ћafna minn dawk li suppost qiegћdin fil-Middle Class jonqos drastikament. Żewġ eżempji isostnu tajjeb dan. 30 sena ilu sid ta' ћanut tal- merċa kien meqjus benestant żgћir. Illum il-ћwienet tal-merċa għadhom iġaћġћu gћax gћad hemm faxxa ta' nies li wћud minnhom ma jistgћux imorru jixtru barra minn raћalhom jew minn supermarket barrani u gћax uћud minn dawn il-ћwienet antiki jaċċettaw li jbiegћu bid-dejn lil nies li jafu u jafdawhom. Kategorija oћra hi dik tal-gћalliema. 30 sena ilu, il-job kellu żewġ perkaċċi f 'gћajnejn ћafna; is-sajf u pagi tajba. Illum, waqt li gћalliem fi primarja jew sekondarja mhux bil-paga minima, xorta aktarx li hu impossibli gћalih/ha li b'paga waћda iżżomm b'mod deċenti u 'l fuq minn gћixien bażiku, familja bћalma kien jista' fil-passat. Baqa' imma, speċjalment f 'kategoriji bћal din tal- aћћar, il-pretensjoni tal- borgeżija. Iċ-ċertifkati ma jfissru xejn u l-bqija imbagћad, ikomplu jrewћu l-gidba li nappartjenu gћal din il-Klassi tan-Nofs fittizja. U bil-kera li dejjem togћla u l-pagi jibqgћu fejn huma, dawk bi dћul medju fir-realtà sejrin dejjem jonqsu. E' io pago! (b'apoloġija lil Toto') Min gћandu s-setgћa politika, ekonomika u kulturali juża din il-ћrafa tal-Klassi tan-Nofs biex iġġelled u jifred lil dawk li mhux qed jieklu minn fuq il-mejda u li qed jiggranfaw lil xulxin gћal loqma jew oћra. Ftit ilu l-gћedwwa li minћabba fihom din il- klassi ma kinitx aћjar kienu tat-Tarzna. Illum hemm is-single mothers, il-foqra u l-immigranti. Mhux talli imma li min gћandu s-setgћa ma jimpurtahx minn din is- suppost Klassi tan-Nofs, talli din ser ikollha tagћmel tajjeb gћat-traqqiegћ tal-loqma li min qiegћed imexxi ser jitfa' biex il-klieb ma jdurux gћalih jew jibdew jigmu. Ejja nћarsu lejn il-biċċa tal- paga minima. Il-gvern ma jridx jgћolli din il-paga (u Alla jbierek, l-Oppożizzjoni li teżisti biss gћan-numru taqbel!) Minflok qal li ser jgћati xi forma ta' kumpens, (biex ma jintmessx il-qliegћ ta' min qed jaqla' sew gћax dan donnu sagrosant). Ovvjament dan ser jingћata mill-kaxxa ta' pajjiżna. Min ser iћallas gћaliha allura? Min jaqla' aktar mill-minima, u jћallas it-taxxa. Il-famuża Klassi tan-Nofs. Biċ-ċertifkati u l-pretensjonijiet kollha imma, il-Middle Class ma tindunax b'dan! Nota tal-aћћar Fl-aћћar artiklu tkellimt fuq l-aċċess ta' Manoel Island. Xtaqt ninnota, wara li kien hem min ġibidli l-attenzjoni, li dak li gћidt jgћodd ukoll gћal imkejjen bћal Tigne. Lir-residenti ta' dawn il- lokalitajiet ukoll nappoġġa f 'inizjattivi simili. Michael Grech huwa opinjonista tal-ILLUM b'ideat xellugin Il-ħrafa tal-Klassi tan-Nofs illum | Il-Ħadd 16 ta' Ottubru 2016 Opinjoni 20 MICHAEL GRECH "Il-kompetizzjoni li bosta li kellhom dћul medju min-negozju żgћir jiffaċjaw minn ġganti li ma jistgћux jikkompetu magћhom, wasslu biex d-dћul ta' ћafna minn dawk li suppost qiegћdin fil-Middle Class jonqos drastikament" "Illum il-ћwienet tal-merċa għadhom iġaћġћu gћax gћad hemm faxxa ta' nies li wћud minnhom ma jistgћux imorru jixtru barra minn raћalhom u gћax uћud minn dawn il-ћwienet antiki jaċċettaw li jbiegћu bid-dejn"

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 October 2016