Illum previous editions

illum 28 June 2015

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/534051

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 35

4 illum | Il-Ħadd 28 ta' Ġunju 2015 GĦALKEMM għal bosta t-tibdil fil-klima huwa suġġett tekniku fl-arja li ftit li xejn jinteressahom, fil-verità huwa xi ħaġa li tagħmel ħafna differenza fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadin Malti. Fil-fatt l-effetti immedjati tal-bdil fil-klima jistgħu jkunu taħwid fit-temp li jekk wieħed jinnota diġà bdejna naraw, fosthom nixfa għal perjodu ta' żmien, maltempati qawwijin b'xita intensa ħafna. Dan qalu mal-ILLUM il- Ministru tal-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima Leo Brincat ftit qabel jitlaq minn Malta dalgħodu għal New York fejn mistenni jattendi u jindirizza il-High Level Event dwar il-klima li se jiġi organizzat mill-President tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Dwar il-kawżi ta' dan it-taqlib Brincat fakkar li bla dubju ta' xejn it-traffiku u l-ilma huma fost l-aktar setturi fejn qed nintlaqtu u nistgħu nkomplu nintlaqtu fil-laħam il-ħaj mill-klima jekk ma nieħdux deċiżjonijiet iebsa u radikali aċċettati mis-soċjetà ċivili nnifisha. Il-Ministru Brincat qal li fil-każ tagħna t-traffiku huwa ta' problema akbar minn pajjiżi ġirien fil-Mediterran minħabba d-densità tal-popolazzjoni tagħna, iċ-ċokon ta' pajjiżna u l-għadd kbir ta' karozzi fit-triq per capita. Huwa qal li għalkemm ħafna jikkunslaw li l-karozzi moderni jniġġsu anqas u huma aktar effiċjenti, f 'bosta pajjiżi xorta qed jirriżulta li t-tniġġis mit- trab fin qiegħed jikber. Dwar l-ilma l-Ministru Brincat qal li l-problema tan-nixfa li ilna naffaċċjaw snin sħaħ mistennija teħżien aktar anki fejn tidħol il-kwalità tal-ilma, minħabba t-tibdil fil-klima. "Apparti minn hekk, jekk kif mistenni, bħala riżultat tat- tibdil fil-klima jogħla l-livell tal-baħar, ibati l-pajjiż innifsu, inbatu aħna ċ-ċittadini, u jbatu setturi bħall-infrastruttura u t-turiżmu minħabba li n-nies jiibdew ifittxu destinazzjonijiet anqas sħan fl-Ewropa ċentrali u dik tat-Tramuntana," sostna l-Ministru Brincat. Huwa kompla jfakkar li Malta kienet qed tkun qed tonqos kieku ma ħaditx sehem f 'dan is-Summit Ministerjali li jiftaħ għada t-Tnejn għaliex kien mistenni jagħti rankatura lill- proċess li għandu jwassal għall- konferenza storika f 'Pariġi ta' Diċembru li ġej magħrufa aħjar bħala l-COP 21. Huwa staqsa kif nistgħu ninjoraw suġġett li qatt ma kien topiku daqs illum, meta mexxejja mill-President tal- Istati Uniti Barack Obama sal-Kap tal-Knisja Kattolika l-Papa Frangisku, l-kapijiet tal-kumpaniji ewlenin taż-żejt u tal-gass, rappreżentanti ta' madwar 200 pajjiż, il-pajjiżi tal-hekk imsejjaħ G7 kif ukoll il-magna sħiħa tan-Nazzjonijiet Uniti flimkien mas-soċjetà ċivili kienu qed iħossu li din m'għadhiex problema tal-ġejjieni iżda problema immedjata. Brincat fakkar fis- sens ta' urġenza u ħerqa qawwija biex il-problema tiġi indirizzata bis- serjetà fl-immedjat, fl-Enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si. Il-Ministru Brincat, li ġie mistieden mill-Gvern Ingliż u minn dak Ġermaniż biex jieħu sehem f 'diskussjoni dwar studju li jitratta l-importanza ta' azzjoni u r-riskji mistenni jagħfas l-aktar fuq l-akbar sfidi li qed jaffaċċja l-Mediterran bħalissa bħala reġjun fl- intervent tieghu Il-konferenza mistennija tiġi indirizzata, fost oħrajn, mill- attur u ambjentalist ewlieni Robert Redford li għamel isem għall-kampanji ambjentali li huwa mexxa. Fl-aħħarnett, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima qal li jħossu kburi li appena jgħaddi t-Tielet Qari tal-abbozz ta' liġi dwar l-azzjoni favur il-klima f 'Malta, din se jkollha s-saħħa ta' liġi liema liġi se tkun l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f 'pajjiżna. Minn nixfa għal maltempati qawwijin – l-effett tal-bdil fil-klima f 'Malta REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2017 REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2017 Catering and hospitality; Textile products; and Good quality gifts and mementos. The Parliamentary Secretariat for EU Presidency 2017 and EU Funds, within the Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral Manifesto, invites proposals from commercial entities in respect of potential sponsorship opportunities in the context of Malta's forthcoming Presidency of the Council of the European Union to be held in 2017. Areas in which the EU Presidency Unit welcomes contributions include: Transport services; IT goods and services; Telecommunications related services; Logistics services; Other areas may be identified in due course. The guidelines governing the sponsorship opportunities including the exposure given to the Presidency Corporate Sponsors are available online at www.eufunds.gov.mt. APPLICATIONS WILL BE RECEIVED UNTIL THE 31 ST AUGUST 2015. Further queries can be addressed to Mr Charles Mizzi, Executive Director – Media & Marketing on charles.a.mizzi@gov.mt. REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2017 REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2017 THE EU 2017 THE EU 2017 THE EU 2017 The Parliamentary Secretariat for EU Presidency 2017 and EU Funds, within the Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral Manifesto, invites proposals from commercial entities in respect of potential sponsorship opportunities in the context of Malta's forthcoming Presidency of the Council of the European Union to be held in 2017. Areas in which the EU Presidency Unit welcomes contributions include: Transport services; IT goods and services; Telecommunications related services; Logistics services; Other areas may be identified in due course. The guidelines governing the sponsorship opportunities including the exposure given to the Presidency Corporate Sponsors are available online at APPLICATIONS WILL BE RECEIVED UNTIL THE 31 Further queries can be addressed to Mr Charles Mizzi, Executive Director – Media & Marketing on charles.a.mizzi@gov.mt. REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2017 REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP REQUEST FOR COMMERCIAL SPONSORSHIP 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 352326$/6,1&211(&7,21:,7+0$/7$·6 PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2017 THE EU 2017 THE EU 2017 THE EU 2017 The Parliamentary Secretariat for EU Presidency 2017 and EU Funds, within the Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral Manifesto, invites proposals from commercial entities in respect of potential sponsorship opportunities in the context of Malta's forthcoming Presidency of the Council of the European Union to be held in 2017. Areas in which the EU Presidency Unit welcomes contributions include: Transport services; IT goods and services; Telecommunications related services; Logistics services; Other areas may be identified in due course. The guidelines governing the sponsorship opportunities including the exposure given to the Presidency Corporate Sponsors are available online at APPLICATIONS WILL BE RECEIVED UNTIL THE 31 PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR THE EU PRESIDENCY 2017 AND EU FUNDS of the Council of the 2017 Maltese Presidency European Union Is-self Malti LEKS Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ammetta mal-ILLUM illi meta Malta ħarġet l-ewwel self lill-Greċja, liema self kien ikkalkulat skont il-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-pajjiż, kienet fost l-iktar pajjiż li ħarġet flus. Minkejja dan huwa wera ruħu sorpriż b'diskors li qed isir bħalissa dwar il- kwistjoni tas-self Malti lill- Greċja, anke mill-Ministru kurrenti Edward Scicluna għaliex meta kien tressaq il-mekkaniżmu li approva s-self, sostna Fenech, "Il-Partit Laburista fl- Oppożizzjoni ivvutat favur". Tonio Fenech u Silvio Schembri jgħidu tagħhom Kont bassart JOHN BUSUTTIL LEKS Prim Ministru, il-Membru Parlamentari Ewropew, Alfred Sant kien ippreveda x'jista' jiġri lil Malta meta l-Gvern ta' dak iż-żmien kien iddeċieda li jislef il-flus lil Greċja. "Meta l-Gvern Malti kien approva s-self lill-Greċja jien kont għamiltha ċara fil- Parlament Malti li pajjiżna se jkollu problemi kbar biex nieħdu flusna lura. Il-fatti li qegħdin ngħixu llum, juru li ma kontx ħafna 'l bogħod minn dawk li rajt li se jseħħ meta l-Gvern Malti kien silef il-flus lill-Greċja." Dan qalu lill-ILLUM meta ntalab jgħaddi l-kummenti tiegħu dwar il-kwistjoni tal- Alfred Sant riċentament ippubblika l-ktieb tiegħu Diġà bdejna ninnutaw xi taħwid fit-temp

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 28 June 2015