Illum previous editions

illum 30 July 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/855208

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

illum | Il-Ħadd 30 ta' Lulju 2017 Opinjoni 20 W aħda mill-aktar affarijiet li bħalissa qiegħda tagħtini f 'għajni huwa riklam li qed tagħmel kumpanija li ngħatat permess biex tpoġġi numru ta' umbrelel u sunbeds fuq il-bajja ta' Santa Marija. Din il-kumpanija qiegħda toffri post trankwil, b'baħar sabiħ u ambjent mill-aqwa b'servizz tal-aqwa klassi qisha l-bajja saret tagħha; u ħadd ma jitkellem fuq il-fatt li l-bajja hija meqjusa bħal waħda ta' importanza ekoloġika tal-ewwel livell protetta bil-liġi GN 401/96. Allura din il-kumpanija kif ingħatat permess biex topera fuq din il-bajja meta hija meqjusa bħala abitat tant rari u sensittiv? Tgħid użaw l-iskuża li hemm fil-ktejjeb maħruġ mill-ERA – Kemmuna u l-Gżejjer ta' Madwarha: Natura 2000 Management Plan (SAC/ SPA) (https://era.org.mt/ en/Documents/Kemmuna_ ManagementPlan.pdf) li fih hemm miktub li parti mis-sit huwa protett? Nafu li dan it-tip ta' żgiċċar mil-liġijiet ambjentali sar moda u għalhekk minkejja li l-wegħdi li l-ODZ mhux se jinbena xorta naraw min qed jibni fih, u minkejja li l-art agrikola protetta xorta naraw meded kbar jinqalgħu għall-bini. Lil hemm minn dan it-tip ta' żgiċċar li qed ibiddel dawn il-liġijiet f 'fares, irridu nħarsu lejn il-ħsara attwali u anke dak li jrid kemm it-turist kif ukoll iċ-ċittadin Malti. Meta għandek sit ta' għaram ramel (sand dunes) u art moxa (marshland) bħalma hija l-medda madwar il-bajja ta' Santa Marija, għandek tip t'ambjent rari ħafna li diġà qridna ħafna minnu f 'Malta. Dan huwa post li mhux biss huwa sabiħ għax ftit mittiefes, iżda għandu abbundanza ta' attrazzjonijiet naturali, ġeografiċi u anke ġeoloġiċi. Iżżur dan il-post mhux biex tgħum biss, imma biex tgawdi l-isbuħija relattivament mhix mittiefsa tiegħu, dak li l-Ingliżi jsejħulu "a sense of place"; u xi ħadd irid jgħidli li t-turisti u l-Maltin ma jippreferixxux joqgħod xi mkien mhux mittiefes meta ma sarx hawn rokna fuq il-gżejjer Maltin li ma ġietx meqruda, rovinata jew imbagħbsa u mkissra mill- iżvilupp bla rażan? Skond sorsi fl-ERA għadu ma sarx eżerċizzju ta' carrying capacity f 'Kemmuna li missha kienet l-ewwel ħaġa li saret qabel l-MTA qabdet u bdiet tagħti l-permessi lil dawk l-operaturi kollha. Mhux ta' b'xejn li kull sena bl-istess rebus u taħwid. Minbarra dan, lanqas sistema ta' wardens ma tista' taħdem għaliex irid ikun hemm kordinazzjoni bejn diversi ministeri biex il-post jiġi protett. Irridu niftakru li t-taħwid li hemm fil-mijiet t'inġenji li jmorru Kemmuna qiegħed f 'id Transport Malta; filwaqt li t-tindif u l-manteniment tal- bajjiet jagħmlu l-Kunsill Lokali t'Għajnsielem u d-Dipartiment tat-Tindif. Fejn jikkampjaw suppost huwa f 'id l-Awtorità tal-Ippjanar, il-konċessjonijiet għall-bajjiet xogħol l-MTA, u l-lukandi f 'idejn l-Awtorità tal-Ippjanar, l-MTA, l-ERA u anke l-pulizija. U ma tantx jidher li hemm ħajra politika li dawn l-entitajiet kollha jaħdmu flimkien ħa jsolvu problema li wara kollox titfaċċa kull sajf. U verament li t-turist qed jiġi moqdi billi jġibulu flixkun birra fuq sunbed taħt umbrella fil- Bajja ta' Santa Marija? Jew forsi t-turist jippreferi esperjenza aktar naturali ħdejn baħar ċilesti fuq gżira kważi tropikali? Kemm saru kwestjonarji mill-MHRA u l-MTA li juru li waħda mill-aktar ħaġa li ddejjaq lit-turisti huwa n-nuqqas ta' natura, l-aktar f 'forma ta' siġar u pjanti jħaddru; u t-trab, l-istorbju, it-tniġġiż u l-iżgombru tal-iżvilupp bla rażan? Qed nistaqsi din il-mistoqsija għax naf li saru kwestjonarji kemm-il darba u ħareġ ċar li bosta turisti mdejqin b'dawn l-affarijiet. U xi ngħidu għaż-żieda fil-popolazzjoni ta' pajjiżna fis-sajf fejn jitgħabba b'mijiet t'eluf ta' turisti aktar? Nistgħu nibqgħu nżidu t-turisti mingħajr ma nagħtu każ ta' kemm jiflaħ turisti pajjiżna? Qatt ġie mkejjel il-carrying capacity ta' pajjiżna li barra minn xtutna huwa l-ewwel ħaġa li ssir sabiex tiġi mmaniġġjata tajjeb destinazzjoni jew sit turistiku? U kemm verament qed isiru sforzi sabiex it-turiżmu jinfirex aktar mas-sena kollha b'investiment f 'turiżmu aktar sostenibbli? Ma jidhirx ċar li l-miljuni kbar li jintefqu mill-MTA fuq riklamar u l-immarkitjar ta' pajjiżna jmur fuq it-turiżmu tal-massa u għalhekk ftit li xejn jifdal flus għal turiżmu aktar sostenibbli, ambjentali u naturali? Hija ovvja li se jintefqu aktar flus fuq it-turiżmu tal-massa għax dan iġib l-aktar flus lejn xtutna, iżda jeżistu limiti għal kollox u minkejja dan qed naraw il-bini ta' lukandi u estenzjonijiet ta' lukandi ġodda minħabba li d-domanda għall-kmamar qed tiżdied. Però, l-awtoritajiet ma jaħsbux li qed iħarsu lejn it-turiżmu b'mod simplistiku wisq? Jaħsbu li l-boom turistiku se jibqa' għaddej u li l-kapaċità ta' kemm jiflaħ turisti pajjiżna (carrying capacity) qatt mhu se jilħaq limitu? Qiegħed isir xi pjan x'se jsir meta dan il-limitu jintlaħaq? Kulħadd għandu għajnejh f 'wiċċu u jista' jara l-effetti tal- iżvilupp esaġerat fuq it-traffiku u l-ambjent. Se jasal żmien fejn jibni kemm jibni flyovers il- gvern, it-traffiku xorta se jibqa' mwaħħal kemm għax hawn wisq karrozzi kif ukoll għaliex ħafna toroq qed jingħalqu jew jiddjiequ mill-iżvilupp. U xi ngħidu fuq it-trab u l-ħmieġ ta' dawn is-siti tal-iżvilupp li ġieli ssib tlieta ħdejn xulxin f 'triq waħda u l-inkonvenjent li joħolqu għaċ-ċittadini u anke għat-turisti? L-istorbju u l-inġenji għaddejjin il-ħin kollu? Kulħadd jaf li f 'dan il-pajjiż, l-iżviluppatur huwa suprem u jista' jheżżiżlek id-dar, jagħmillek il-konsenturi, jwaqqagħlek il-ħajt tal-ġnien, iħallik bla bieb minn fejn toħroġ bl-iżgombri, jisturbjalek il-ġurnata kollha, jimlilek id-dar bit-trab u bid-diesel tal-iġenji; u għalxejn tipprotesta għax jgħidulek li għandu l-permess. Dan qed isir biex it-turist jiġi moqdi? Imur xi ħadd jintervista lit- turisti li qed joqogħdu f 'postijiet fejn hemm l-iżvilupp? Kulħadd jaf x'qalu l-Gozo Tourism Association ftit ġimgħat ilu dwar l-eskavazzjonijiet f 'nofs ix- Xlendi meta mhux suppost li jsir żvilupp f 'postijiet turistiċi fl-eqqel tas-sajf. Żvilupp li ġiegħel diversi turisti jaqbdu, jippakkjaw u jitilqu. Mela l-liġijiet ma jiswew xejn f 'dan il-pajjiż? David Pace jgħallem it-turiżmu sostenibbli fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi DAVID PACE It-turist irid jiġi moqdi! Tabella li turi l-iskedar tal-Bajja ta' Santa Marija meħud minn https://era.org.mt/en/Documents/Kemmuna_ManagementPlan.pdf Il-Bajja ta' Santa Marija, Kemmuna

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 30 July 2017