Illum previous editions

illum 30 July 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/855208

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

illum | Il-Ħadd 30 ta' Lulju 2017 25 FIXXHUR tal-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija, it-truppi Brittanici u dawk alleati sabu ruħhom maqtugħin minn kullimkien fl-art, iżolati fuq ix-xtut ta' Dunkirk fi Franza, b'darhom mal-baħar. Mal-400,000 suldat u l-kmandanti tagħhom kienu kontinwament għal ġimgħa sħiħa l-mira ta' attakki mill- ajru tal-għadu mingħajr ma jistgħu jiddefendu ruħhom jew ifittxu kenn. Miraklu biss seta' jsalva l-ħajja ta' ħafna minn dawn. 'Dunkirk', il-film dirett u miktub minn Christopher Nolan, forsi wieħed mid- diretturi l-iżjed innovattivi tal-mument, jirrakkonta b'mod eżileranti li jippnotizzak u b'mużika ta' Hans Zimmer li tnissel fik ansjetà'u tama, kif dan il-miraklu tassew ġara. Billi l-bastimenti kbar ma setgħux jidħlu fil-bajjiet baxxi ta' Dunkirk, 26 mil 'il bogħod, mill-Ingliterra gzuz ta' dgħajjes żgħar ta' nies ċivili rriskjaw ħajjithom f 'tellieqa kontra l-ħin biex isalvaw kemm jistgħu. L-evakwazzjoni grandjuza ta' Dunkirk barra li wriet l-ispirtu altruwistiku uman fl-aqwa livell nobbli tiegħu, kellha effett kbir ta' kif wara żvolġiet il-gwerra. Barra li Christopher Nolan tana film spettakulari mimli movimenti, l-umanità tal-istorja tiddomina sewwa. L-andament jiżvolġi kemm fuq l-art, kemm fuq il-baħar u anki fl-ajru - kważi dejjem jikkonċentra ruħu f 'dan il-post fejn nibtet tama u kuraġġ sfieq. Ix-xeni ta' ġiri wara xulxin fl-ajru, u attakki ħorox bejn ajruplani tal-Alleati u dawk Ġermaniżi jfakkru f 'films bħal 'Von Richtofen And Brown' [The Red Baron], 'Aces High' u diversi oħrajn. Il-qofol ta' din il-ġrajja tizvolgi mil-lat tad-dgħajsa ta' Mr Dawson [Rylance] u ibnu Peter [Glynn-Carney] li kien wieħed minn tal-ewwel li wasal hemm. L-evakwazzjoni ta' Dunkirk rajnieha f 'bosta films, fosthom 'Mrs. Miniver' [1942], 'Dunkirk' [1958] u reċentement f ''Their Finest'. Tajbin ħafna huma grupp ta' atturi żgħażagħ ġodda, Fionn Whitehead, Jack Lowden u Tom Glynn-Carney. 'Dunkirk' għandu jinvolvik b'interess sinċier matulu kollu! TV/Ċinema Illejla fuq it-TV TVM 08:00 Il-proġett (repeat) 08:30 Qalb in-Nies (repeat) 09:00 Ħadt l-aħbar 10:00 Mill-Imħażen 10:30 Malta u lil hinn minnha (repeat) 12:00 News in Brief 12:15 Ħadd Għalik 14:30 Teleshopping 15:30 Ħallih Iħabbat! (repeat) 16:00 News in Brief 16:05 Tertuqa 35 16:35 New Rooms (repeat) 17:05 Pellikola (repeat) 17:35 Teleshopping 18:00 News in Brief 18:15 Għawdex il- lum 18:45 Ninvestigaw x'qed nieklu (repeat) 20:00 News 20:50 Manwela (repeat) 20:50 Manwela (re- peat) 22:00 News headlines 23:15 News in Brief TVM 2 10:45 DOT EU 11:00 Awtokura (repeat) 11:30 L-ordni (repeat) 12:00 Gourmet Today 12:30 Venere (repeat) 13:00 Pellikola (repeat) 13:30 Gadgets (repeat) 14:10 Dwarna 15:00 Animal Diaries (repeat) 16:00 Gliegel (repeat) 16:30 L-irkant (repeat) 17:00 Luxdesign (re- peat) 18:00 Madagascar…Id-Dinja tal-Annimali (re- peat) 19:00 Fil-ġnien ma' melo 19:30 New Rooms (re- peat) 20:00 Riċetta f'minuta (repeat) 20:02 EuroNews 20:25 News for the hearing impaired 20:30 Għawdex illum 21:00 Swim Up 22:20 X'kien ġara tassew 23:00 News In English 23:05 Sports News NET TV 07:00 Net News 08:45 Analizi 09:30 Missjoni 10:15 Telebejgħ 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 Telebejgħ 13:00 NET News 13:15 Telebejgħ 14:30 Santa Monika (repeat) 16:00 It's Morris 17:30 Mister Fisherman (repeat) 18:00 NET NEWS 18:05 Flusek (repeat) 18:35 Wheelspin 19:30 NET NEWS 20:15 Il-Hadd fi Sqallija 21:10 The Entertainers 23:00 NET NEWS ONE 07:50 Sketches mad-Dulli 08:00 Snajja Maltin 08:30 One News 09:00 Paperscan 10:00 Mad-daqqa t'għajn 11:00 Telebejgħ 11:30 In d House 12:30 ONE News 12:40 Hazzzard 14:00 Telebejgħ 15:00 Executive 15:30 ONE News 15:35 Amber: Out About 16:00 Tereża 17:45 Telebejgħ 18:00 Sajf ma' Gaffiero 19:30 ONE News 20:15 Division 7 23:30 ONE News CANALE 5 09:11 Alice Una Vita Sottosopra 10:05 Tgcom 10:06 Meteo.It 10:09 Alice Una Vita Sottosopra 11:30 Pianeta Dinosauri 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:39 Meteo.It 13:40 L'Arca Di Noe' 14:01 Perche' Te Lo Dice Mamma 14:55 Tgcom 14:56 Meteo.It 14:59 Perche' Te Lo Dice Mamma 16:10 Tutti Insieme All' Improvviso 18:45 Il Segreto 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.It 20:40 Paperissima Sprint 21:11 Finalmente La Felicita' 22:05 Tgcom 22:06 Meteo.It ITALIA 1 08:25 Jetsons 09:19 Wacky Races 09:29 Willcoyote 09:34 Speedy Gonzales E Duffy Duck 09:44 Looney Tunes Show 10:10 I Cesaroni 12:25 Studio Aperto 12:58 Meteo.It 13:00 Sport Mediaset – Anticipazioni 13:05 Sport Mediaset 13:44 Pillole Estate Superbike 13:50 Dragon Ball Z 14:47 Tgcom 14:50 Meteo. It 14:53 Dragon Ball Z 15:40 The Librarian 2 16:37 Tgcom 16:40 Meteo.It 16:43 The Librarian 2 17:50 Friends 18:20 Teste Di Casting 18:30 Studio Aperto 18:58 Meteo.It 19:00 Mr Bean 19:30 Scuola Di Polizia 3: Tutto Da Rifare 20:27 Tgcom 20:30 Meteo.It 20:33 Scuola Di Polizia 3: Tutto Da Rifare 21:15 Tower Heist: Colpo Ad Alto Livello 22:12 Tgcom 22:15 Meteo.It RETE 4 09:20 I Viaggi Del Cuore 10:00 S. Messa 10:50 I Viaggi Del Cuore 11:30 Tg4 – Telegiornale 11:58 Meteo.It 12:00 Anni 60 14:14 Marinai In Coperta 14:52 Tg- com 14:54 Meteo.It 14:58 Marinai In Coperta 16:24 Nini' Tirabuscio' La Donna Che Invento' La Mossa 17:02 Tgcom 17:04 Meteo.It 17:08 Nini' Tirabuscio' La Donna Che Invento' La Mossa 18:50 Anteprima Tg4 18:55 Tg4 – Telegiornale 19:33 Meteo.It 19:35 Mysteries Of Laura 20:30 Una Serata Bella Per Te, Gianni! 23:05 Cinema D'Estate 23:07 Sotto Il Vestito Niente 00:05 Tgcom RAI UNO 09:05 Linea Blu Castiglioncello 09:55 TG 1 L.I.S. 10:00 Easy Driver 10:30 A Sua immagine 10:55 Santa Messa da Ponte di Legno (Brescia) 11:50 A Sua immagine 12:00 Recita Angelus da Piazza San Pietro 12:10 A Sua immagine 12:20 Linea verde estate Marche: alla ricerca dei grani antichi 13:10 Pole Position 13:25 F1 Campionato Mondiale 2017 13:30 TELEGIORNALE 13:39 F1 Campionato Mondiale 2017 13:40 Pole Posi- tion 13:50 F1 Campionato Mondiale 2017 14:00 Gara 14:15 F1 Campionato Mondiale 2017 16:00 Victory Lane 16:10 F1 Campionato Mondiale 2017 16:30 TG 1 16:33 Che tempo fa 16:35 I Supereroi di Pani e Mollica 17:30 stagione 18:05 Una missione davvero speciale 18:45 Reazione a Catena 20:00 TELEGIORNALE 20:35 Techetechetè 21:25 Un passo dal cielo 3 RAI DUE 08:30 Heartland 09:15 Il concorso 09:55 La nostra amica Robbie 10:35 Senza respiro 11:20 Un ciclone in convento 12:05 Il ritorno di Trude 13:00 TG2 GIORNO 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 Sereno Vari- abile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 15:30 The Coroner 16:20 Il commissario Voss 17:25 TG 2 Flash L.I.S. 17:30 Campionati Mondiali 2017 20:30 TG2 20.30 21:05 Criminal Minds Beyond Borders 22:35 Cittadini del mondo RAI TRE 08:15 Zorro 09:05 Ponderosa 09:50 Totò cerca pace 11:20 Community 11:58 Meteo 3 12:00 TG3 12:12 TG3 Fuori linea estate 12:25 Quante storie 12:55 TG3 LIS 13:00 Cultura I grandi discorsi della storia 14:00 TG Regione 14:09 TG Regione Meteo 14:15 TG3 14:30 Dieci piccoli indiani 16:00 I sei della grande rapina 17:30 Perception 3 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 19:51 TG Regione Meteo 20:00 Blob 20:10 I dieci comandamenti 21:10 Indagine a New York 23:30 TG3 23:42 Meteo 3 23:50 TG Regione 2 DAV Pilkey hu awtur ta' serje ta' kotba għat-tfal, ta' suċċess qawwi u anki l-illustratur ta' 'The Adventures Of Captain Underpants'. Minn fuq l-ewwel erba' kotba ta' din is-sensiela ġie ffilmjat ix-xogħol animat 'Captain Underpants: The First Epic Movie'. Din hi produzzjoni addattata ħafna għaż-żgħar, bi tpinġija sempliċi u effettiva, u b'avventuri tassew pjaċevoli u farseski. George Beard [vuċi ta' Hart] u Harold Hutchins [Middleditch] huma żewġt itfal imqarqċin li sikwit jiddeffsu f 'xi bawxata. B'moħħ tassew immaġinattiv jgħaddu ħafna ħin f 'kamra fuq siġra fejn jivvintaw ħafna kotba komiks dwar l-ispissjat Captain Underpants. B'hekk, dawn il- komiks fihom tpinġija addattata għall-età tagħhom u t-ton tal-film jimxi fuq dan il-livell. Billi dawn iż-żewġ brikkuni sikwit jidhru quddiem il- prinċipal tal-iskola, hu jhedded li se jifridhom mill-istess klassi. B'kumbinazzjoni jirnexxilhom iraqqduh u jbiddluh f 'karattru ta' ineffiċjenza grassa, bl- isem ta' Captain Underpants [Helms]. Dan ix-xorta ta' supereroj jiddeffes f 'ħafna inċidenti tassew tad-daħk, però fl-aħħar verament jagħmel unur lill-irwol li jeżerċita. 'Captain Underpants: The First Epic Movie' huwa espressiv ħafna, b'ritmu eċċellenti għaż-żgħar u jista' wkoll jappella għal xi adulti. Nistennew aktar avventuri spinti ta' dan il- karattru liebes 'nappy' ta' tarbija u forsi wkoll ta' Mrs. Anthrope, is-segretarja tal-iskola, li tagħha ż-żewġt iħbieb iddedikaw komik. Carmel Bonnici Captain Underpants: The First Epic Movie Vuċijiet Ewlenin: Kevin Hart; Ed Helms; Nick Kroll; Thomas Middleditch; Jordan Peele; Kristen Schaal Direttur: David Soren Maħruġ minn: KRS Releasing Tul: 85 min Ċert: U Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Dunkirk (12A) 10:30, 13:45, 16:05, 18:25, 20:45 Despicable Me 3 (U) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 Baywatch (15) 16:10, 18:40, 21:10 Spider-Man: Homecoming 3D (PG) 10:35, 14:15, 17:45, 20:40 War for the Planet of the Apes (12A) 10:00, 13:15, 18:15, 21:15 The Beguilled (15) 16:15, 20:50 Cars 3 3D (U) 13:45, 16:05, 18:20, 20:35 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Spider-Man: Homecoming 2D (PG) 12:00, 14:55, 17:40, 20:30, 23:15 Spider-Man: Homecoming 3D (PG) 11:05, 14:05, 18:00, 21:10 Fireman Sam: Alien Alert! The Movie (U) 11:05, 12:40, 14:15, 16:00 War for the Planet of the Apes 2D (12A) 11:15, 14:30, 17:50, 20:45, 23:35 Cars 3 3D (U) 11:15, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10 Despicable Me 3 2D (U) 11:25, 14:10, 16:15, 18:25, 20:35 Captain Underpants: The First Epic Movie (U) 11:30, 14:05, 16:10, 18:15, 20:30, 22:35 Wonder Woman (12A) 13:10, 15:50, 18:30, 21:15 Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge 2D (12A) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15 Baywatch (15) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15 Baby Driver (15) 14:00, 16:20, 18:45, 21:10 The Midwife (12A) 14:00, 18:45 Dunkirk (12A) 14:10, 16:30, 18:50, 21:15, 22:45 The Last Word (15) 16:30, 21:15 The Beguilled (15) 18:25, 20:35, 22:45 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Despicable Me 3 2D (U) 11:15, 14:00, 16:30, 18:40, 20:45 Baby Driver (15) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55 Spider-Man: Homecoming 2D (PG) 11:00, 14:00, 18:15, 21:00 The Beguilled (15) 11:20, 13:45, 16:20, 18:30, 20:45 Cars 3 2D (U) 11:15, 16:15, 20:45 Cars 3 3D (U) 14:00, 18:30 Dunkirk (12A) 11:15, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 War for the Planet of the Apes 2D (12A) 11:15, 14:15, 18:15, 21:05 Films ċ-ċinema Dunkirk Atturi Ewlenin: Fionn Whitehead; Jack Lowden; Tom Glynn-Carney; Mark Rylance; Kenneth Branagh; Tom Hardy Direttur: Christopher Nolan Maħruġ minn: KRS Releasing Tul: 106 min Ċert:12A

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 30 July 2017